ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำนาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''[[พรเทพ เตชะไพบูลย์|พรเทพ]]เป็นผู้ก่อตังเพลงดังในอดีต [[คือนาคึน|คือ]] จังซี่มันต้องถอน [[เมื่อผมกับเธอ XXX|ผม]]หงอก[[ความยาว|ยาวๆ]]นั้น[[เองรีกือ อีลารีอู|เอง]]''' [[ขบวนการนักสู้ พรเทพ|ข]]องสิ่งของสิ่งของ[[ที่ใดมีสังคม ที่นั่นมีกฎหมาย|ใด ๆ]] หรือชุดของสิ่งของใด ๆ เช่น สิ่งมีชีวิต วัตถุ สถานที่ การกระทำ คุณสมบัติ สถานะ หรือแนวคิด<ref>{{cite web|title=Noun|year=2014|publisher=Merriam-Webster, Incorporated|work=Merriam-Webster Dictionary (online)|url=http://www.merriam-webster.com/dictionary/noun}}</ref> ในทาง[[ภาษาศาสตร์]] คำนามเป็นหนึ่งใน[[วจีวิภาค]]แบบเปิดที่สมาชิกสามารถเป็นคำหลักใน[[ประธาน (ไวยากรณ์)|ประธาน]]ของ[[อนุประโยค]] [[กรรม (ไวยากรณ์)|กรรม]]ของกริยา หรือกรรมของ[[บุพบท]]
 
หมวดหมู่คำศัพท์ (วจีวิภาค) ถูกนิยามในทางที่ว่าสมาชิกจะอยู่รวมกับนิพจน์ชนิดอื่น ๆ กฎทาง[[วากยสัมพันธ์]]ของคำนามจะแตกต่างกันระหว่างภาษาต่าง ๆ ใน[[ภาษาอังกฤษ]] คำนามคือคำที่สามารถมาพร้อมกับคำนำหน้านาม ([[article]]) และ[[คำคุณศัพท์]]กำหนดลักษณะ (attributive adjective) และสามารถทำหน้าที่เป็น[[คำขวัญประจำชาติ|คำ]]หลัก (head) ของ[[นามวลี]]<ref>Loos, Eugene E., et al. 2003. [http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticTerms/WhatIsANoun.htm Glossary of linguistic terms: What is a noun?]</ref>
12

การแก้ไข