ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แก๊งชะนีกับอีแอบ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*อาจจะเป็นคนนี้ - [[ฐิติมา สุตสุนทร]]
*ทางเดินแห่งรัก - [[เสาวลักษณ์ ลีละบุตร]] (ตอนจบ)
 
== รางวัล ==
{| class="wikitable"
!ปี
!รายการ
!รางวัล/สาขา
!ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
!ผล
|-
| rowspan="9" |[[พ.ศ. 2549]]
| rowspan="9" |[[รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2549]]
|รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
| GTH
| {{nom}}
|-
|รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
|ทรงยศ สุขมากอนันต์
| {{nom}}
|-
|ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม
|ด.ช.ชาลี ไตรรัตน์
|{{won}}
|-
|ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
|จินตหรา สุขพัฒน์
|{{won}}
|-
|ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
|ด.ช.ศิรชัช เจียรถาวร
|{{nom}}
|-
|บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
| ทรงยศ สุขมากอนันต์ , ชลลดา เตียวสุวรรณ , วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์
|{{won}}
|-
|กำกับภาพยอดเยี่ยม
| นิรมล รอสส์
|{{nom}}
|-
|ลำดับภาพยอดเยี่ยม
| พงศธร โกศลโพธิทรัพย์ , วิชชา โกจิ๋ว
|{{nom}}
|-
|ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
| จุมพล เสพสวัสดิ์
|{{nom}}
|-
| rowspan="10" |[[พ.ศ. 2550]]
| rowspan="10" |[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 16]]
|รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
| GTH
| {{nom}}
|-
|รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
|ทรงยศ สุขมากอนันต์
| {{nom}}
|-
|ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม
|ด.ช.ชาลี ไตรรัตน์
|{{nom}}
|-
|ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
|จินตหรา สุขพัฒน์
|{{nom}}
|-
|บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
| ทรงยศ สุขมากอนันต์ , ชลลดา เตียวสุวรรณ , วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์
|{{nom}}
|-
|กำกับภาพยอดเยี่ยม
| นิรมล รอสส์
|{{nom}}
|-
|ลำดับภาพยอดเยี่ยม
| พงศธร โกศลโพธิทรัพย์ , วิชชา โกจิ๋ว
|{{won}}
|-
|ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
| จุมพล เสพสวัสดิ์
|{{nom}}
|-
|กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม
| เรวัตร กรวยทอง, คมกฤช ชักนำ, สุธรรม วิลาวัลย์เดช
|{{won}}
|-
|ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม
| วาสนา เบญจชาติ
|{{nom}}
|-
| rowspan="10" |[[พ.ศ. 2550]]
| rowspan="10" |[[รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 15]]
|รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
| GTH
| {{won}}
|-
|รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
|ทรงยศ สุขมากอนันต์
| {{won}}
|-
|ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม
|ด.ช.ชาลี ไตรรัตน์
|{{nom}}
|-
|ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
|ด.ช.ศิรชัช เจียรถาวร
|{{nom}}
|-
|ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
|จินตหรา สุขพัฒน์
|{{won}}
|-
|บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
| ทรงยศ สุขมากอนันต์ , ชลลดา เตียวสุวรรณ , วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์
|{{won}}
|-
|กำกับภาพยอดเยี่ยม
| นิรมล รอสส์
|{{won}}
|-
|ลำดับภาพยอดเยี่ยม
| พงศธร โกศลโพธิทรัพย์ , วิชชา โกจิ๋ว
|{{nom}}
|-
|ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
| จุมพล เสพสวัสดิ์
|{{nom}}
|-
|กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม
| เรวัตร กรวยทอง, คมกฤช ชักนำ, สุธรรม วิลาวัลย์เดช
|{{nom}}
|-
| rowspan="3" |[[พ.ศ. 2550]]
| rowspan="3" |[[รางวัลสตาร์เอนเตอเทนเมนท์ ครั้งที่ 4]]
|รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
|ทรงยศ สุขมากอนันต์
| {{won}}
|-
|ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
|จินตหรา สุขพัฒน์
|{{won}}
|-
|บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
| ทรงยศ สุขมากอนันต์ , ชลลดา เตียวสุวรรณ , วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์
|{{won}}
|-
| rowspan="6" |[[พ.ศ. 2550]]
| rowspan="6" |[[รางวัลเฉลิมไทย ครั้งที่ 4]]
|รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
| GTH
| {{nom}}
|-
|รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
|ทรงยศ สุขมากอนันต์
| {{nom}}
|-
|ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม
|ด.ช.ชาลี ไตรรัตน์
|{{nom}}
|-
|ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
|ด.ช.ศิรชัช เจียรถาวร
|{{won}}
|-
|ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
|จินตหรา สุขพัฒน์
|{{won}}
|-
|บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
| ทรงยศ สุขมากอนันต์ , ชลลดา เตียวสุวรรณ , วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์
|{{nom}}
|-
| rowspan="3" |[[พ.ศ. 2550]]
| rowspan="3" |[[รางวัลสตาร์พิคส์ ครั้งที่ 4]]
|รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
| GTH
| {{won}}
|-
|ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
|จินตหรา สุขพัฒน์
|{{won}}
|-
|ลำดับภาพยอดเยี่ยม
| พงศธร โกศลโพธิทรัพย์ , วิชชา โกจิ๋ว
|{{won}}
|-
| rowspan="2" |[[พ.ศ. 2550]]
| rowspan="2" |[[รางวัลคมชัดลึก ครั้งที่ 4]]
|ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
|ด.ช.ศิรชัช เจียรถาวร
|{{won}}
|-
|ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
|จินตหรา สุขพัฒน์
|{{won}}
|-
| rowspan="1" |[[พ.ศ. 2550]]
| rowspan="1" |[[เทศกาลภาพยนตร์ฟาทจ์แห่งอิหร่าน (Fajr Film Festival Iran) ครั้งที่ 25 ]]
|รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Crystal Simorgh for Best Director สาขา Competition of Spiritual Cinema (Seeking the Truth))
|ทรงยศ สุขมากอนันต์
| {{won}}
|-
| rowspan="2" |[[พ.ศ. 2550]]
| rowspan="2" |[[เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน ครั้งที่ 57 เยอรมนี (Berlin International Film Festival)]]
|ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลหมีแก้ว (Crystal Bear) สาย Generation Kplus - ตัดสินโดยกรรมการเด็ก 11 คน
|GTH
| {{won}}
|-
|ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัล Special Mention of Deutsches Kinderhilfswerk (องค์การสนับสนุนเด็กเยอรมัน) สาย Generation Kplus ตัดสินโดยกรรมการผู้ใหญ่ 7 คน จากนานาชาติ
|GTH
| รองอันดับ 1
|-
|}
 
 
== อ้างอิง ==
652

การแก้ไข