ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัฒนธรรมไทย"

(ย้อนการแก้ไขของ 110.78.150.62 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Horus)
ครอบครัวเป็นเสาหลักของสังคมไทยและชีวิตครอบครัวมักอยู่ใกล้ชิดกว่าวัฒนธรรมตะวันตก ครอบครัวไทยเป็นลำดับชั้นทางสังคมอย่างหนึ่ง และเด็กถูกสอนให้เคารพบิดามารดา สังคมคาดหวังให้สมาชิกครอบครัวดูแลผู้อาวุโสและบ้านพักคนชราและโรงพยาบาลเป็นทางเลือกสุดท้าย คนชรามักอยู่บ้าน อยู่กับครอบครัวและหลานและเกี่ยวข้องในชีวิตครอบครัว<ref name=TRC/>
 
== ดูเพิ่มน้องนิด ==
{{สถานีย่อย2|ประเทศไทย}}
* [[คตินิยมเชื้อชาติในประเทศไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม