ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ใหม่ ศิรินวกุล"

(ย้อนการแก้ไขของ 1.47.203.24 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Poompong1986)
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* [[พ{{ม.. 2532]] - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น [[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]] 2532}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/D/214/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย)]เล่ม ๑๐๖ ตอน ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ หน้า ๑</ref>
{{ม.ว.ม.|2531}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/D/201/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์]เล่ม 105 ตอน 201ง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2531</ref>
* [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น [[มหาวชิรมงกุฎ]]
 
== อ้างอิง ==