ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยฮุมบ็อลท์แห่งเบอร์ลิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่ "ฮุมโบลด์ท" → "ฮุมโบลท์" ด้วยสจห.)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{รอการตรวจสอบ}}
{{Infobox university
|name = มหาวิทยาลัยฮุมโบลท์แห่งเบอร์ลิน
148,317

การแก้ไข