ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Nefernebet"

เพิ่มข้อความต้อนรับลงในหน้าอภิปรายของผู้ใช้ใหม่
(เพิ่มข้อความต้อนรับลงในหน้าอภิปรายของผู้ใช้ใหม่)
(ไม่แตกต่าง)
322,659

การแก้ไข