ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนอู่ทอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name = โรงเรียนอู่ทอง
| native_language =
| native_name =
| en_name = U-Thong School
| image = [[ไฟล์:ธรรมจักร.png|150px]]
| caption =
| address = โรงเรียนอู่ทอง 9 หมู่ 9 ถ.วินยานุโยค ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
| abbr = อ.ท. <br>/ U.T.UT
| establish_date = [[23 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2497 (63)]]
| code =
| type = [[โรงเรียนรัฐบาล]] <br> [[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]
| establish_date = 23 มีนาคม พ.ศ. 2497 (63)
| head_name = ผู้อำนวยการ
| founder =
| leaderhead = นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ
| type = [[โรงเรียนรัฐบาล]]
| motto = ปญญา โลกสมิ ปชโชโต<br> (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
| group =
| class_range = ม.1-ม.6
| leader = พิกุล เฉิดฉวีวรรณ
| motto = ปญญา โลกสมิ ปชโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
| song = มาร์ชอู่ทอง
| colorcolors = [[ไฟล์:ธงแดงเหลือง.png|40px]]
| สังกัด = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 (สุพรรณบุรี-นครปฐม)
| campus =
| website = [http://www.u-thong.ac.th www.u-thong.ac.th]
| branch =
| website = [http://www.u-thong.ac.th www.u-thong.ac.th]
| footnote =
}}
 
 
 
'''โรงเรียนอู่ทอง''' โรงเรียนอู่ทองเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำอำเภออู่ทอง โดยมีเนื้อที่ 45 ไร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
447

การแก้ไข