ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต3 (ตรัง-กระบี่)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Navbox
|name = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต313 (ตรัง-กระบี่)
|state =
|title = [[สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต313 (ตรัง-กระบี่)]]
|image =
|above =
 
|group1 = ตรัง
|list1 = [[คันธพิทยาคาร]] [[จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง]] [[ตรังรังสฤษดฏ์]] [[ทุ่งยาวผดุงศิษย์]] [[ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์]] [[นาโยงวิทยาคม]] [[น้ำผุด]] [[ปะเหลียนผดุงศิษย์]] [[โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์|ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์]] [[โรงเรียนวิเชียรมาตุ|วิเชียรมาตุ]] [[วิเชียรมาตุ2]] [[วิเชียรมาตุ3]] [[โรงเรียนสภาราชินี|สภาราชินี]] [[สภาราชินี2]] [[สวัสดิ์รัตนาภิมุข]] [[หาดสำราญวิทยาคม]] [[[[โรงเรียนกันตังพิทยากร|กันตังพิทยากร]]]] [[กันตังรัษฎาศึกษา]] [[สิเกาประชาผดุงวิทย์]] [[ลำภูราเรืองวิทย์]] [[สามัคคีศึกษา]] [[ห้วยนางราษฎร์บำรุง]] [[โรงเรียนห้วยยอด|ห้วยยอด]] [[ในเตาพิทยาคม]] [[โรงเรียนบางดีวิทยาคม|บางดีวิทยาคม]] [[รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์]] [[วังวิเศษ]] [[รัษฎา]]
|group2 = กระบี่
|list2 = [[เขาดินประชานุกูล]] [[เมืองกระบี่ ]] [[เหนือคลองประชาบำรุง]] [[กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่]] [[คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์]] [[คลองพนสฤษดิ์พิทยา]] [[คลองยางประชานุสรณ์]] [[คลองหินพิทยาคม]] [[โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม|ปลายพระยาวิทยาคม]] [[พนมเบญจา]] [[ลันตาราชประชาอุทิศ]] [[ลำทับประชานุเคราะห์]] [[สินปุนคุณวิชญ์]] [[หนองทะเลวิทยา]] [[โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์|อ่าวลึกประชาสรรค์]] [[โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล|อำมาตย์พานิชนุกูล]]
116

การแก้ไข