ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนกันตังพิทยากร"

new
(New)
 
(new)
- [[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่]]|website=[http://www.kantangpit.ac.th/ kantangpit.ac.th]}}
 
'''โรงเรียนกันตังพิทยากร''' เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 สถานศึกษาจัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 3 และ ช่วงชั้นที่ 4
 
== ประวัติโรงเรียน ==
116

การแก้ไข