ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาวะเสมอภาคของอำนาจซื้อ"

|-
| [[แอฟริกาใต้]] || 6,477 ดอลลาร์สหรัฐ|| 13,046 ดอลลาร์สหรัฐ || 2.01
|-
| [[สหรัฐอเมริกา]] || 54,598 ดอลลาร์สหรัฐ|| 54,598 ดอลลาร์สหรัฐ || 1.00
|-
| [[เดนมาร์ก]] || 60,634 ดอลลาร์สหรัฐ|| 44,862 ดอลลาร์สหรัฐ || 0.74
|}
 
จากข้อมูลข้างต้น จะพบว่า แอฟริกาใต้มีรายได้ตัวเงินต่อหัวสูงกว่าประเทศไทย แต่กลับมีอำนาจซื้อต่อหัวต่ำกว่าไทย ซึ่งสามารถสะท้อนได้ว่า "ในประเทศไทยสามารถใช้เงินในจำนวนที่น้อยกว่าเพื่อบริโภคสินค้าและบริการที่มากกว่าในประเทศแอฟริกาใต้" และเมื่อพิจารณาอัตราทดแล้ว (อำนาจซื้อต่อหัว/รายได้ตัวเงินต่อหัว) จะพบว่า ในบรรดาสี่ห้าประเทศนี้ ชาวอินเดียสามารถใช้เงินได้มีประสิทธิผลมากที่สุด (สินค้าและบริการมีราคาถูกที่สุด) ในขณะที่ชาวเดนมาร์กนั้นมีราคาสินค้าและบริการแพงที่สุด
 
== อ้างอิง ==
32,779

การแก้ไข