ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดหลั่งเซิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 27:
| demographics_type1 = ประชากรศาสตร์
| demographics1_title1 = ชาติพันธุ์
| demographics1_info1 = [[ชาวเวียดนาม|เวียดนาม]], [[ชาวตั่ย|ตั่ย]], [[ชาวเย้า|เย้า]], [[นุงชาวหนุ่ง|หนุ่ง]]
| timezone1 = ICT
| utc_offset1 = +7
185,981

การแก้ไข