ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผ้าขาวม้า"

==== '''1. วัตถุดิบและส่วนประกอบ''' ====
 
==== 1.2 เส้นใยฝ้าย ====
เป็นเส้นใยแท้ที่ทำมาจากต้นฝ้าย โดยส่วนของฝ้ายที่จะนำมาทำเป็นเส้นใยนั้น ได้มาจากส่วนของดอก หลังจากนั้นนำมาตีเกลียวให้เป็นเส้นๆ และนำมาทอผ้า
 
ผู้ใช้นิรนาม