ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
# [[พระยามไหสวรรย์ (กวย สมบัติศิริ)]] - (1 สิงหาคม 2478 - 9 สิงหาคม 2480)
# [[หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูทะเตมีย์)]] - (13 เมษายน 2482 - 7 มีนาคม 2485)
# นาวาอากาศเอก [[เทียน เก่งระดมยิง]] (กาจ เก่งระดมยิง) - (10 มีนาคม 2485 - 20 ตุลาคม 2486)
#นาย [[วนิช ปานะนนท์]] - (30 ตุลาคม 2486 - 1 กุมภาพันธ์ 2487)
34,839

การแก้ไข