ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
#นาย [[วนิช ปานะนนท์]] - (30 ตุลาคม 2486 - 1 กุมภาพันธ์ 2487)
#นาย [[เล้ง ศรีสมวงศ์]] - (2 สิงหาคม 2487 - 31 สิงหาคม 2488)
#หม่อมหลวง[[หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์]] - (19 มีนาคม 2488 - 31 สิงหาคม 2488)
#นาย [[วิจิตร ลุลิตานนท์]] - (24 มีนาคม 2489 - 11 มิถุนายน 2489, 11 มิถุนายน 2489 - 23 สิงหาคม 2489)
#นาย [[เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์]] - (25 มิถุนายน 2492 - 29 พฤศจิกายน 2494, 31 มีนาคม 2500 - 16 กันยายน 2500, 8 เมษายน 2501 - 20 ตุลาคม 2501)
34,780

การแก้ไข