ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| ภาพ_กว้าง = 150px
| ภาพ_บรรยาย = ตรารูปแบบเดิม
| วันก่อตั้ง = {{วันเกิด-อายุ|2435|4|1}}กาก
| สืบทอดจาก_1 =
| สืบทอดจาก_2 =
ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2439]] ได้ยุบรวมกระทรวงเกษตรพานิชการเข้ากับ [[กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ]] พร้อมกับลดฐานะลงเป็นกรม ๆ หนึ่ง ในวันที่ [[3 กันยายน]] [[พ.ศ. 2442]] มีพระบรมราชโองการแยกกรมเกษตรพานิชการออกมาตั้งเป็นกระทรวงใหม่ใช้ชื่อว่า '''กระทรวงเกษตราธิการ''' มี [[เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร)]] ขณะมีบรรดาศักดิ์ที่พระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์เป็นเสนาบดีคนแรก <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2442/023/302.PDF พระบรมราชโองการ ตั้งกระทรวงเกษตราธิการแลเปลี่ยนตำแหน่งเสนาบดี] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 16 ตอน 23 หน้า 302 3 กันยายน ค.ศ. 1899 </ref> โดยใช้ [[หอรัษฎากรพิพัฒน์]] เป็นที่ทำการชั่วคราว <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2442/026/383.PDF แจ้งความกระทรวงเกษตราธิการ] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 16 ตอน 26 หน้า 383 24 กันยายน ค.ศ. 1899 </ref>
 
ในปี [[พ.ศ. 2475]] ได้มีการยุบรวมกระทรวงเกษตราธิการเข้ากับ [[กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม]] ใช้ชื่อว่า '''กระทรวงเกษตรพาณิชยการ''' ต่อมาวันที่ [[12 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2476]] ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและอำนาจหน้าที่จากกระทรวงเกษตรพาณิชยการเป็น [[กระทรวงเศรษฐการ]] <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/172.PDF พระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงและกรม พุทธศักราช 2476] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 50 ตอน 0 ก หน้า 172 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 </ref>ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 มีประกาศของคณะปฏิวัติ ที่ 216<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/A/145/1.PDF</ref>ก่อให้เกิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนแรก ได้แก่ ดร.[[ปรีดา กรรณสูต]]
 
== ภารกิจและหน้าที่ ==
 
ผู้ใช้นิรนาม