ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดกว๋างหงาย"

หน้าใหม่: {{Infobox settlement | name = จังหวัดกว๋างหงาย | native_name = ''Tỉnh Quảng Ngãi'' | native_name_lang...
(หน้าใหม่: {{Infobox settlement | name = จังหวัดกว๋างหงาย | native_name = ''Tỉnh Quảng Ngãi'' | native_name_lang...)
(ไม่แตกต่าง)
53,363

การแก้ไข