ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| บุคลากร =
| งบประมาณ = 10,078.1627 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2559]])</small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/091/17.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559] เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558</ref>
| รัฐมนตรี1_ชื่อ = พลตำรวจเอก[[อดุลย์อนันตพร แสงสิงแก้วกาญจนรัตน์]]
| รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี2_ชื่อ =