ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|สืบทอดโดย =
|เขตอำนาจ =
|กองบัญชาการ = 3/12 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคาร 1 ชั้น 4 [[ถนนอู่ทองนอก]] แขวงวชิรพยาบาล [[เขตดุสิต]] [[กรุงเทพมหานคร]] 10300
|latd= |latm= |lats= |latNS=
|longd= |longm= |longs= |longEW=
ผู้ใช้นิรนาม