ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รสนิยมทางเพศ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  6 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
Potapt ย้ายหน้า เพศวิถี ไปยัง รสนิยมทางเพศ ทับหน้าเปลี่ยนทาง
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 1:
'''รสนิยมทางเพศ''' หรือ '''เพศวิถี''' ({{lang-en|Sexualsexual orientation}}) มีความหมายถึงรูปแบบพื้นฐานของอารมณ์ ความใคร่ และ/หรือ ความสนใจทางเพศต่อชาย หญิง หรือทั้งสองเพศ หรือไม่ใช่เพศไหน หรือเพศที่ 3 จากข้อมูลของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน รสนิยมทางเพศ คือความมีอยู่<ref name="AmPsycholAssn-whatis">{{citation |url=http://www.apa.org/topics/sorientation.html#whatis |title=Sexuality, What is sexual orientation? |periodical=[[American Psychological Association]] |accessdate=2008-08-12}}</ref> และอาจหมายถึง ความรู้สึกของบุคคล เรื่อง ลักษณะเฉพาะตัวและอัตลักษณ์ทางสังคม ที่ดูจากด้านความสนใจ การปลดปล่อยพฤติกรรม และการเป็นสมาชิกของสังคมที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่<ref name="Calif-amici">[http://www.courtinfo.ca.gov/courts/supreme/highprofile/documents/Amer_Psychological_Assn_Amicus_Curiae_Brief.pdf Case No. S147999 in the Supreme Court of the State of California, In re Marriage Cases Judicial Council Coordination Proceeding No. 4365, Application for leave to file brief amici curiae in support of the parties challenging the marriage exclusion, and brief amici curiae of the American Psychological Association, California Psychological Association, American Psychiatric Association, National Association of Social Workers, and National Association of Social Workers, California Chapter in support of the parties challenging the marriage exclusion (California amicus brief of APA, APA, & NASW)].</ref>
 
รสนิยมทางเพศ เป็นสิ่งที่จำแนก[[อัตลักษณ์ทางเพศ]]ของคนที่รับรู้เรื่องเพศของตนและเช่นเดียวกับคนอื่นที่อาจแยกแยกเรื่องเพศเหล่านี้<ref name="AmPsycholAssn-whatis" /> ส่วนใหญ่แล้วรสนิยมทางเพศจะมีการแบ่งแยกออกเป็น 3 ประเภทคือ [[รักต่างเพศ]] [[รักร่วมเพศ]]และ[[รักสองเพศ]] และ[[ไม่ฝักใจทางเพศ]] (asexuality) ก็เริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะรสนิยมทางเพศที่ 4
186,364

การแก้ไข