ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมโยธาธิการและผังเมือง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| หัวหน้า1_ชื่อ = มณฑล สุดประเสริฐ
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = ศิระภาโอฬาร วาระเลิศศักยโรจน์กุล
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ = โอฬารสมชาย ศักยโรจน์กุลเมธวัฒน์ธรากุล
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ = สมชายจิต เมธวัฒน์ธรากุลปิยะศิลป์
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า5_ชื่อ = พิชัยอนวัช อุทัยเชฏฐ์สุวรรณเดช
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า6_ชื่อ = <!-- ผู้บริหาร หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการ คือ อธิบดี รองอธิบดี ส่วนที่ปรึกษา ไม่ใช่ผู้บริหาร -->
ผู้ใช้นิรนาม