ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่น้ำชี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
หรืออีกนัยหนึ่งคือ คำว่า "ชี" นั้น มาจากภาษาอีสาน(ลาว) ท้องถิ่นแถบลุ่มน้ำชีบริเวณต้นน้ำนั้น คือคำว่า "ซี" ซึ่งหมายถึงการเจาะทะลุเป็นรู โดยลักษณะต้นกำเนิดของน้ำชีนั้นมีสายน้ำที่ไหลผ่านลอดใต้เทือกเขาหินปูน ที่เรียกว่า "ซีดั้น" และไหลทะลุลอดผ่านมาอีกฝั่งหนึ่งของเทือกเขา เรียกว่า "ซีผุด" เป็นเช่นนี้เป็นส่วนใหญ่ในบริเวณต้นกำเนิดสายน้ำชี จึงทำให้เรียกลำน้ำสายนี้ตามลักษณะพิเศษที่ลำน้ำไหลซี(ไหลทะลุ)ลอดผ่านใต้เทือกเขานั้นว่า "ลำน้ำซี" ในภาษาถิ่น หรือ ลำนำชี ในภาษากลาง นั่นเอง
 
== ลำน้ำสาขา ==
* [[ลำน้ำพอง]]
* [[ลำน้ำพรม]]
* [[ลำน้ำเซิน]]
* [[ลำปาว]]
* [[ลำน้ำยัง]]
 
== เขื่อนสำคัญในลำน้ำสาขา ==
* [[เขื่อนอุบลรัตน์]] [[อำเภออุบลรัตน์]] [[จังหวัดขอนแก่น]]
* [[เขื่อนจุฬาภรณ์]] [[อำเภอคอนสาร]] [[จังหวัดชัยภูมิ]]
* [[เขื่อนลำปาว]] [[อำเภอเมืองกาฬสินธุ์]] [[จังหวัดกาฬสินธุ์]]
 
 
{{แม่น้ำในไทย}}
1,195

การแก้ไข