ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศเปรู"

ย้อนการแก้ไขของ 114.109.46.69 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย EZBELLA
(ย้อนการแก้ไขของ 114.109.46.69 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย EZBELLA)
== การปกครอง ==
[[ไฟล์:Peru Lima Congreso Detail centre.jpg|thumb|สภาเปรูประชุมกันที่รัฐสภา (Palacio Legislativo) ในกรุงลิมา]]
เปรูเป็น[[สาธารณรัฐ]][[ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน]] ใช้[[ระบอบประธานาธิบดี]] ภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบัน ประธานาธิบดีทำหน้าที่เป็น[[ประมุขแห่งรัฐ]]และ[[หัวหน้ารัฐบาล]] โดยได้รับเลือกตั้งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งห้าปี และไม่สามารถได้รับเลือกอีกในสมัยถัดไปทันทีได้<ref>''Constitución Política del Perú'', Article N° 112.</ref> ประธานาธิบดีแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เหลือตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี<ref>''Constitución Política del Perú'', Article N° 122.</ref> รัฐสภาของเปรูเป็นแบบสภาเดียว มีสมาชิก 120 คน ได้รับเลือกตั้งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลาห้าปี<ref>''Constitución Política del Perú'', Article N° 90.</ref> ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารสามารถเริ่มเสนอร่างกฎหมายได้ โดยร่างกฎหมายจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาและประกาศใช้โดยประธานาธิบดี<ref>''Constitución Política del Perú'', Articles N° 107-108.</ref> สถาบันตุลาการเป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ<ref>''Constitución Política del Perú'', Articles N° 146.</ref> แต่มีการแทรกแซงฝ่ายตุลาการบ่อยครั้งตลอดประวัติศาสตร์<ref>Jeffrey Clark, [http://web.archive.org/web/20070813232240/http://www.humanrightsfirst.org/pubs/descriptions/perubuilding.htm ''Building on quicksand'']. Retrieved on July 24, 2007. {{en icon}}</ref>
 
รัฐบาลเปรูได้รับการเลือกตั้งโดยตรง และการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีจนถึง 70 ปี<ref>''Constitución Política del Perú'', Article N° 31.</ref> ในการเลือกตั้งทั่วไปในปี พ.ศ. 2549 [[อาลัน การ์ซีอา]] จาก[[พรรคอาปริสตาเปรู]] ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเหนือ[[โอยันตา อูมาลา]]จาก[[สหภาพเพื่อเปรู]]<ref>Oficina Nacional de Procesos Electorales, [http://www.onpe.gob.pe/resultados2006/2davuelta/onpe/presidente/rep_resumen_pre.onpe ''Segunda Elección Presidencial 2006'']. Retrieved on May 15, 2007. {{es icon}}</ref> สภาปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิกจาก[[พรรคอาปริสตาเปรู]] 36 คน [[พรรคชาตินิยมเปรู]] 23 คน [[พรรคสหภาพเพื่อเปรู]] 19 คน [[พรรคเอกภาพแห่งชาติ]] 15 คน [[พันธมิตรเพื่ออนาคต]] 13 คน พันธมิตรรัฐสภา 9 คน และกลุ่มรัฐสภาพิเศษ 5 คน<ref>Congreso de la República del Perú, [http://www.congreso.gob.pe/organizacion/grupos.asp ''Grupos Parlamentarios'']. เรียกข้อมูลวันที่ 5 มกราคม 2551. {{es icon}}</ref>
 
ความ สัมพันธ์กับต่างประเทศของเปรูที่ผ่านมามักเกี่ยวพันกับปัญหาข้อพิพาทพรมแดน กับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ตกลงกันได้ในคริสต์ศตวรรษที่ 20<ref>Ronald Bruce St John, ''The foreign policy of Peru'', pp. 223-224. {{en icon}}</ref> ปัจจุบันเปรูมีข้อพิพาทกับชิลีเรื่องน่านน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิก<ref>BBC News, [http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/4405402.stm ''Peru-Chile border row escalates'']. เรียกข้อมูลวันที่ 16 พฤษภาคม 2550. {{en icon}}</ref> เปรูเป็นสมาชิกของกลุ่มในภูมิภาคหลายกลุ่ม เป็นสมาชิกก่อตั้งของ[[ประชาคมแอนดีส]] และเป็นสมาชิกของ[[องค์กรรัฐอเมริกา]]
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
[[ไฟล์:Scalable Vectorized Adminstrative Map of Perú JMK TH.SVG|thumb|แผนที่แคว้นต่าง ๆ ของเปรู]]