ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุประวัติ ปัทมสูต"

* [[พ.ศ. 2548]] : ละครเทิดพระเกียรติ คิดถึงสมเด็จย่า…แม่ฟ้าหลวง [[ช่อง 5]]
* [[พ.ศ. 2549]] : [[รังนกบนปลายไม้]] [[ช่อง 3]]
* [[พ.ศ. 2550]] : [[แหวนดอกไม้]] [[ช่อง 3]]
* [[พ.ศ. 2554]] : นางสาวรักดี [[ช่อง 7]]
 
ผู้ใช้นิรนาม