ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลขประจำตัวประชาชนไทย"

ย้อนการแก้ไขที่ 7315291 สร้างโดย 1.47.104.159 (พูดคุย)
(1103702488992)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(ย้อนการแก้ไขที่ 7315291 สร้างโดย 1.47.104.159 (พูดคุย))
{{เว็บย่อ|Thai ID1103702488992}}
{{เพิ่มอ้างอิง}}
'''เลขประจำตัวในบัตรประชาชนของคนไทย''' มีด้วยกัน 13 หลัก โดยแต่ละหลัก มีความหมายแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนกลาง [[กรมการปกครอง]] [[กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย)|กระทรวงมหาดไทย]] มีหน้าที่ในการกำหนดเลขประจำตัว แก่บุคคลที่อยู่ในราชอาณาจักร คนละหนึ่งเลขโดยไม่ซ้ำกัน และอาจยกเว้นแก่บุคคลบางจำพวก<ref>พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 16</ref> เช่นสมเด็จ[[พระราชินี]] และ[[พระบรมวงศานุวงศ์]]ชั้น[[พระองค์เจ้า]] เป็นต้น<ref>กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ร.จ. เล่มที่ 109 ตอนที่ 93 หน้าที่ 24 วันที่ 11 กันยายน 2535</ref>
== ตัวเลขหลักที่ 1 ==
{{หลักเลขประจำตัวประชาชนไทย|1=เปิด|2=ปิด|อธิบาย=แสดงตัวเลขหลักที่ 1}}
หมายถึงประเภทบุคคล ซึ่งไทมีอยู่ 9 ประเภท ได้แก่1103702488992
 
=== ประเภทที่ 1 ===