ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลท่าข้าม (จังหวัดเชียงใหม่)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
==ประวัติ==
เทศบาลตำบลท่าข้าม เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2506 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2506 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามระพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542<ref>[http://www.ttkhod.org/about.php?a=1], 2014, ประวัติและข้อมูลทั่วไป เทศบาลตำบลท่าข้าม.</ref>
 
==เขตการปกครอง==
ผู้ใช้นิรนาม