ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชนชั้นกระฎุมพี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ย้าย|วิกิพจนานุกรม}}
{{ลบ}}
{{สั้นมาก}}
 
กระฎุมพี (ออกเสียงว่า กระ-ดุม-พี) โดยทั่วไปมักสะกดผิดเป็น ''กระฎุมภี'' หรือ ''กฎุมภี'' เป็นคำอธิบายชนชั้นผู้คนในสังคมว่าเป็น '''"ชนชั้นซื้อมาขายไป ไม่มีปัจจัยการผลิต"''' ซึ่งอาจหมายรวมถึง นายทุน นายทุนน้อย คนชั้นกลาง
131,022

การแก้ไข