ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐฮาวาย"

(update ประชากรตามข้อมูลทางการ http://files.hawaii.gov/dbedt/op/gis/maps/agol-maps/2015PopEst/)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[หมู่เกาะแซนด์วิช]]
* [[ราชอาณาจักรฮาวาย]]
* [[สาธารณรัฐฮาวาย]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม