ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผ้าขาวม้า"

(เพิ่มเติมรายละเอีย ผ้าขาวม้าภาคใต้ให้สมบูรณ์)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ เพิ่มข้อความไม่เป็นวิกิขนาดใหญ่
 
== สรุป ==
ผ้าขาวม้าเป็นผ้าทอสารพัดประโยชน์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเนิ่นนาน นิยมใช้นุ่งอาบน้ำ ใช้แทนผ้าเช็ดตัว ห่มนอน ปูนอน โพกหัว คาดเอว ฯลฯ ซึ่งแล้วแต่เราแต่ละคนจะนำไปดัดแปลง ปัจจุบันจึงมีการอนุรักษ์ รวมถึงพัฒนา และส่งเสริมให้คนไทยหันมาสวมใส่ ผ้าขาวม้ากันมากขึ้น เนื่องจากผ้าขาวม้าสามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ หลากหลายรูปแบบ ทำให้การใช้งานจากผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าไม่เชยเหมือนครั้งอดีต
 
== ''คำศัพท์ที่ควรรู้'' ==
2

การแก้ไข