ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| รหัสภูมิภาค =
| บุคลากร =
| งบประมาณ = 1815,800.2157522,500 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 25592561]])</small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25582560/A/091101/171.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25592561] เล่ม 132134, ตอนที่ 91ก101 วันที่ก, 252 กันยายนตุลาคม 25582560</ref>
| หัวหน้า1_ชื่อ = [[ดร.]]พรพรรณ ไวทยางกูร
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ
1,739

การแก้ไข