ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางมณโฑ"

(→‎ชาตินางฟ้า: +แทนที่ "เขาไกรลาส" → "เขาพระสุเมรุ" ด้วยสจห.)
 
== สวามีและโอรสธิดา ==
นางมณโฑเทวีเป็นมเหสีองค์ที่ ๑เอก ของท้าว[[ทศกัณฐ์]] มีบุตร ๓ คือ [[อินทรชิต]] ยุพราชกรุงลงกา [[นางสีดา]] มเหสีของพระราม และ[[ทศพิน]] ([[ไพนาสุริยวงศ์]]) กษัตริย์กรุงลงกาองค์ที่ ๕ นอกจากนี้จากการที่นางมณโฑเคยถูก[[พาลี]]ชิงไปจากทศกัณฐ์ ทำให้นางมีโอรสกับพาลีอีกหนึ่ง คือ [[องคต]]
 
== บทชมโฉม ==
ผู้ใช้นิรนาม