ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อักษรมอญ"

เพิ่มขึ้น 1,212 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|name=อักษรมอญ
|altname=
|time=พุทธศตวรรษที่ 11 (6thคริสต์ศตวรรษที่ century6)-ปัจจุบัน
|languages=[[ภาษามอญ]]
|type=[[อักษรสระประกอบ]]
|fam1=[[อักษรโปรโต-ซิไนติก]]
|fam1=[[Proto-Sinaitic script]]
|fam2=[[อักษรฟินิเชีย]]
|fam3=[[อักษรอราเมอิก]]
}}
 
'''อักษรมอญ''' เป็นตัวอักษรที่พัฒนามาจาก[[อักษรพราหมี]] ผ่านทาง[[อักษรปัลลวะ]] และเป็นแม่แบบของอักษรอื่น เช่น [[อักษรพม่า]] [[อักษรไทย]] [[อักษรลาว]] [[อักษรล้านนา]] [[อักษรไทลื้อ]] และอักษรธรรมที่ใช้เขียนคัมภีร์ใน[[อักษรธรรมล้านนา]]และ[[อักษรธรรมลาว]] อักษรมอญ เป็นอักษรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับอักษรพม่ามาก และสามารถนำไปใช้แทนอักษรพม่าได้ทุกตัว แต่อักษรพม่า ไม่สามารถใช้แทนอักษรมอญได้ทุกตัว เพราะอักษรมอญมีตัวอักษรที่เพิ่มขึ้นมาจากอักษรพม่าปกติ
 
==ประวัติ==
== ลักษณะ ==
พยัญชนะแบ่งเป็น 2 ชุดคือ พยัญชนะเสียงไม่ก้อง (อโฆษะ เสียงขุ่น) พื้นเสียงเป็นอะ พยัญชนะเสียงก้อง (โฆษะ เสียงใส) พื้นเสียงเป็นเอียะ เมื่อประสมสระ พยัญชนะต่างชุดกันออกเสียงต่างกัน มีรูปพยัญชนะซ้อน เมื่อเป็นตัวควบกล้ำ
 
== ใช้เขียน ==
* [[ภาษามอญ]]
 
== ยูนิโคด ==
{{ผังยูนิโคด พม่า}}
{{ผังยูนิโคด พม่า ส่วนขยาย-A}}
 
== อ้างอิง ==
* พจนานุกรมมอญ-ไทย ฉบับมอญสยาม. ศิลปวัฒนธรรม. 2548
{{รายการอ้างอิง}}
* สุจิตต์ วงษ์เทศ. อักษรไทย มาจากไหน. มติชน. 2548
* พจนานุกรมมอญ-ไทย ฉบับมอญสยาม. ศิลปวัฒนธรรม. 2548
{{reflist|30em}}
* สุจิตต์ วงษ์เทศ. อักษรไทย มาจากไหน. มติชน. 2548
 
== แหล่งข้อมูลอื่น==
* [http://www.youtube.com/watch?v=KG8kfSrJyks&list=PLKBKvKyx9n_uqUazoKB6vI3wGZ_bjjR5Y Easy Learning Mon]
* [http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=mnw Ethnologue เกี่ยวกับภาษามอญ]
 
==บรรณานุกรม==
*{{cite book | last=Aung-Thwin | first=Michael | title=The mists of Rāmañña: The Legend that was Lower Burma | edition=illustrated | publisher=University of Hawai'i Press | year=2005 | location=Honolulu | isbn=9780824828868}}
*{{cite journal | last=Bauer | first=Christian | year=1991 | title=Notes on Mon Epigraphy | journal=Journal of the Siam Society| publisher=| volume=79 | issue=1 | page=35}}
*{{cite book | last= Lieberman | first= Victor B. | title= Strange Parallels: Southeast Asia in Global Context, c. 800–1830, volume 1, Integration on the Mainland | year=2003 | publisher=Cambridge University Press | isbn=978-0-521-80496-7|page=136}}
*{{cite journal | last=Stadtner| first=Donald M. | year=2008 | title=The Mon of Lower Burma | journal=Journal of the Siam Society| publisher=| volume=96 | page=198}}
*{{cite web | last= Sawada| first= Hideo | title= Some Properties of Burmese Script | year=2013 | url=http://www.jseals.org/seals23/sawada2013propertiesh1.pdf}}
*{{cite web | last= Jenny| first= Mathias| title= Foreign Influence in the Burmese Language | year=2015 | url=
http://www.burmalibrary.org/docs21/Language/Jenny-2015-Foreign_influence_in_the_Burmese_language-en.pdf}}
 
{{อักษรพราหมี}}
 
[[หมวดหมู่:อักษร]]
[[หมวดหมู่:อักษรในตระกูลอักษรพราหมี]]
2,583

การแก้ไข