ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยนเรศวร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| established = [[25 มกราคม]] [[พ.ศ. 2510]] <br><small>(วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก)</small> <br>[[28 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2517]] <br><small>(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก)</small> <br> [[29 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2533]] <br><small>(มหาวิทยาลัยนเรศวร)</small>
| head_label = นายกสภาฯ
| head = [[กระแส ชนะวงศ์|ศ.นพ.ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์]]
| ประเภท = [[สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ]]
| ตำแหน่งหัวหน้า = อธิการบดี
| อธิการบดี = [[กาญจนา เงารังษี|ศ.ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี]]<br>{{เทาเล็ก|(รักษาการ)}}
| students = 21,759 คน<ref>[http://www.reg2.nu.ac.th/publish//studentstat_DL/2559/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_2559.pdf สรุปจำนวนนิสิต แยกตามระดับ ประจำปีการศึกษา 2559]</ref> {{เทาเล็ก|(พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)}}
| เพลง = มาร์ชมหาวิทยาลัยนเรศวร (มาร์ช มน.)
|-
| valign = "top" | 2. [[สมบูรณ์ สุขสำราญ|ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ]]
| valign = "top" | [[25 มกราคม]] [[พ.ศ. 2534]] - [[24 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2534]] (รักษาการ) <br> [[25 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2534]] - [[25 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2535]]
|-
| valign = "top" | 3. [[มณฑลสุจินต์ สงวนเสริมศรีจินายน|ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกร ดร.มณฑลสุจินต์ สงวนเสริมศรีจินายน]]
| valign = "top" | [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] - [[19 มกราคม]] [[พ.ศ. 2536]] (รักษาการ) <br> [[20 มกราคม]] [[พ.ศ. 25442536]] - [[19 มกราคม]] [[พ.ศ. 2544]] <br>[[20 มกราคม]] [[พ.ศ. 2552]] - [[19 มกราคม]] [[พ.ศ. 2560]]
|-
| valign = "top" | 4. [[สุจินต์มณฑล จินายนสงวนเสริมศรี|ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกร ดร.สุจินต์มณฑล จินายนสงวนเสริมศรี]]
| valign = "top" | [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] - [[19 มกราคม]] [[พ.ศ. 2536]] (รักษาการ) <br>[[20 มกราคม]] [[พ.ศ. 25362544]] - [[19 มกราคม]] [[พ.ศ. 2544]] <br>[[20 มกราคม]] [[พ.ศ. 2552]] - [[19 มกราคม]] [[พ.ศ. 2560]]
|-
| valign = "top" |5. [[กาญจนา เงารังษี|ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี]]
| valign = "top" | [[20 มกราคม]] [[พ.ศ. 2560]] - [[8 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2560]] (รักษาการ) <br> [[13 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2560]] - ปัจจุบัน (รักษาการ)
|-
| valign = "top" |6. [[ปรีชา เรืองจันทร์|ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์]]
| valign = "top" | [[9 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2560]] - [[ปัจจุบัน12 พฤศจิายน]] [[พ.ศ. 2560]] (รักษาการ)
|}
 
4,993

การแก้ไข