ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กุหลาบตัดเพชร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| อิสรียา (ริย่า) || || [[โชติกา วงศ์วิลาศ]]
|-
| เทวัญ วงศ์ฤทธิ์พัชรา (ร่างหนุ่ม) || [[ประกาศิต โบสุวรรณ]] || [[ดอม เหตระกูล]]
|-
| รสลิน || || [[สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา]]
ผู้ใช้นิรนาม