ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== เอกลักษณ์สถานศึกษา ===
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
 
== รายนามผู้บริหารสถานศึกษา ==
{|class="PrvPe0b"
! width="50" style="background: Khaki;text-align: center;"| ลำดับ
! width="300" style="background: Khaki;text-align: center;"| รายนาม
! width="200" style="background: Khaki;text-align: center;"| ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
|-
| 1 || นายฉลอง บาลดา || พ.ศ. 2521 - 2533
|-
| 2 || นายภิญโญ รอดความทุกข์ || พ.ศ. 2533-2538
|-
| 3 || นายโกศล บุญชัย || พ.ศ. 2539-2541
|-
| 4 || นายธวัชชัย ศรีภูมิสวัสดิ์ || พ.ศ. 2541-2543
|-
| 5 || นายผดุงเดช จันทรากุลนนท์ || พ.ศ. 2543-2547
|-
| 6 || นายยงยุทธ ทิพรส || พ.ศ. 2547-2553
|-
| 7 || นายสงวนวุฒิชัย ภาโนชิต || พ.ศ. 2553-2558
|-
| 8 || นายวิมล แพงโครต || พ.ศ. 2558-2559
|-
| 9 || นายวิชัย ปุรัน || พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
|}
 
 
== อ้างอิง ==
1,686

การแก้ไข