ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ควง อภัยวงศ์"

Delete unrelated content
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Delete unrelated content)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
ซึ่งในสงครามครั้งนี้ ได้ทำหน้าที่เป็นนายทหารช่างผู้คุมงานก่อสร้างถนนไป[[เชียงตุง]] และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานการรับมอบดินแดนมณฑลบูรพาจาก[[อินโดจีนฝรั่งเศส]]ด้วย{{อ้างอิง}}
 
=== สกุลอภัยวงศ์ ===
{{บทความหลัก|สกุลอภัยวงศ์}}
จากนามสกุล คือ "อภัยวงศ์" เป็นสกุลที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์และเจ้าพระยาคฑาธรธรนินทร์ ซึ่งเป็นผู้ปกครองดินแดนมณฑลบูรพา ซึ่งเป็นเขตแดนในประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน ตั้งแต่[[รัชกาลที่ 1]] ถึง[[รัชกาลที่ 5]]
 
=== การศึกษา ===
ผู้ใช้นิรนาม