ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มิสทีนไทยแลนด์"

| [[มิสทีนไทยแลนด์ 2532|1989]]
| [[เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์]]
| [[กุลธิดา เจริญลาภ]] <br>[[จุฬาลักษณ์ อินทเสน]]
|
* [[เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์]] อดีตนักแสดงสังกัด[[ช่อง 7]]
|-
| [[มิสทีนไทยแลนด์ 2533|1990]]
| [[พรพรรณ เชาวฤทธิ์]]
| [[มธุรส พลีทส์]] <br>[[นิลเนตร สุทธิประภา]]
|
* [[มธุรส พลีทส์]] ต่อมาได้เข้าประกวดเวที [[มิสไทยแลนด์เวิลด์|มิสไทยแลนด์เวิลด์ 1993]] และได้รับตำแหน่ง [[มิสไทยแลนด์เวิลด์|มิสไทยแลนด์เวิลด์ 1993]]
|-
| [[มิสทีนไทยแลนด์ 2535 |1992]]
| [[ชฎาธาร ศรีสุข]]
| [[อัจฉรา ทองเทพ]] <br>[[ณัฐพร วีรกุล]]
|
* [[อัจฉรา ทองเทพ]] ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดง
|-
| [[มิสทีนไทยแลนด์ 2536 |1993]]
| [[สุภาภรณ์ แสงทอง]]
| [[วราภรณ์ แสนบัว]] <br> [[จิราภรณ์ ศรีขัดเค้า]]
|
* [[สุภาภรณ์ แสงทอง]] อดีตนักแสดงสังกัด[[ช่อง 7]]
|-
| rowspan = 2 |[[มิสทีนไทยแลนด์ 2537 |1994]]
| [[น้ำทิพย์ เสียมทอง]] <br>(ปฏิบัติหน้าที่แทน)
| rowspan = 2 | [[อารีย์สรวง นิลวรรณ]]
| rowspan = 2 |
* จารีย์ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทางกองประกวดเลยมอบตำแหน่งให้[[น้ำทิพย์ เสียมทอง]] ที่เป็นรองอันดับ 1 ต่อมาจารีย์ได้ไปประกวด [[มิสไทยแลนด์เวิลด์|มิสไทยแลนด์เวิลด์ 1996]] เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย และเข้าประกวด[[มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์|มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2003]] อีกครั้ง เข้ารอบเพียง 44 คนสุดท้าย
* [[น้ำทิพย์ เสียมทอง]] ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดงสังกัด[[ช่อง 7]]
|-
| [[มิสทีนไทยแลนด์ 2539 |1996]]
| [[วรรณพร ฉิมบรรจง]]
| [[มาริษา ฮอร์น]] <br>[[ณัฐธิดา สุวรรณโสภณ]]
|
* [[วรรณพร ฉิมบรรจง]] อดีตนักแสดงสังกัด[[ช่อง 7]]
|-
| [[มิสทีนไทยแลนด์ 2540 |1997]]
| [[อัสรีนา ถมยาปรีวัฒน์]]
| [[เมทินี ตาสุข]] <br>[[วันวิสาข์ คำแดงใหญ่]]
|
* [[วันวิสาข์ คำแดงใหญ่]] ต่อมาได้เข้าร่วมการประกวด [[มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส|มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2001]] และได้ตำแหน่งรองอันดับ 1 ต่อมาได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวด มิสเอเชียแปซิฟิก ที่ประเทศ[[ฟิลิปปินส์]]และได้ตำแหน่ง รองอันดับ 2 ปีนั้นมาครอง
|-
| [[มิสทีนไทยแลนด์ 2541 |1998]]
| [[สลักจิต คงเสถียร]]
| [[ณัฎฐา วสุวัต]] <br>[[ปิติมา ถีถะแก้ว]]
|
|-
| [[มิสทีนไทยแลนด์ 2542 |1999]]
| [[ชมนภา ลาภบำรุงวงศ์]]
| [[เขมกุล เรืองแย้ม]] <br>[[อังคณา ธรรมวิไล]]
|
|-
| [[มิสทีนไทยแลนด์ 2543 |2000]]
| [[เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์]]
| [[ชมพูนุช เศวตวงศ์]] <br>[[ฐานมาศ ขวัญหวาน]]
|
* [[เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์]] ต่อมาได้เข้าประกวดเวที [[มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส|มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2003]] และได้รับตำแหน่ง [[มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส|มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2003]]
* [[ชมพูนุช เศวตวงศ์]] ได้รับบทพระบรมดิลก พระราชบุตรีในพระสุริโยไทและพระเฑียรราชา ในภาพยนตร์ [[สุริโยไท]]
* [[ฐานมาศ ขวัญหวาน]] ได้ร่วมแสดงละครพื้นบ้านของดีด้า วิดีโอโปรดักชัน ทั้งบทเอกและบทรองในระยะหนึ่ง
|-
| [[มิสทีนไทยแลนด์ 2544 |2001]]
| [[บุศรา ศรีรุ่งเรือง]]
| [[ศศิธร กิ่งแก้ว]] <br> [[มาลินี เมอร์ฟี่]]
|
 
| [[มิสทีนไทยแลนด์ 2546 |2003]]
| [[พิชญา เชาวลิต]]
| [[อชิรญา ประสุตานนท์]] <br>[[อภัสนันท์ วรภิรมย์รักษ์]] <br>[[สิริลภัส กองตระการ]] <br> [[พัชรินทร์ จัดกระบวนพล]]
|
* [[พิชญา เชาวลิต]] ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดงสังกัด[[เอ็กแซ็กท์]]
| [[มิสทีนไทยแลนด์ 2547 |2004]]
| [[กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า]]
| [[ศราวดี เพิ่มสินทวี]] <br> [[กัญญกร พินิจ]] <br>[[พัชรมัย สุขประเสริฐ]] <br> [[วรวิตา จันทร์หุ่น]]
|
* [[กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า]] ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดง (นางเอก) สังกัด[[ช่อง 7|ช่อง 7 และเป็นพิธีกรที่มีชื่อเสียงอย่างมาก]]
| [[มิสทีนไทยแลนด์ 2548 |2005]]
| [[อธิชนัน ศรีเสวก]]
| [[ศิริพิชยา วิสิฐไวทยากุล]] <br> [[โมนิก้า เมอลเลอร์]] <br>[[หทัยทิพย์ กังพานิช]] <br>[[พิมพ์ขวัญ บุตรจิตพิมล]]
|
* [[อธิชนัน ศรีเสวก]] ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดงสังกัด[[ช่อง7]]
| [[มิสทีนไทยแลนด์ 2549 |2006]]
| [[อาเมเรีย จาคอป]]
| [[พีชญา วัฒนามนตรี]] <br> [[พรรณประภา ยงค์ตระกูล]] <br>[[พัทธนันท์ ภักดี]] <br>[[สิรัชชา พัชรฑีฆะสุข]]
|
* [[อาเมเรีย จาคอป]] ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดงสังกัด[[ช่อง 3]]
| [[มิสทีนไทยแลนด์ 2550 |2007]]
| [[พลอยปภัส ธนันต์ชัยกานต์]]
| [[พานทอง เข็มทอง]] <br> [[พรรณเพียงเดือน สารพัตร]] <br> [[ชาลีน แนพแมน]] <br> [[ชนิสาร์ บังคมเนตร]]
|
* [[กัญญาพัชญ์ ธนันต์ชัยกานต์]] ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดงอิสระ
| [[มิสทีนไทยแลนด์ 2551 |2008]]
| [[ศรศิลป์ มณีวรรณ์]]
| [[ฐานิต ธนะโสภณ]] <br> [[จาด้า อินโดเร่]] <br>[[ทิพย์รัตน์ อมาตยกุล]] <br> [[ณัฐวรรณธร ไทยเจริญ]]
|
* [[ศรศิลป์ มณีวรรณ์]] ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดงสังกัด[[ช่อง 7]]
* [[จาด้า อินโตร์เร]] ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดงสังกัด[[ช่อง 7]]
* [[ทิพย์รัตน์ อมาตยกุล]] ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดงสังกัด[[ช่อง 3]]
|-
| [[มิสทีนไทยแลนด์ 2552 |2009]]
| [[เซฟฟานี่ อาวะนิค]]
| [[มิเชล เบอร์แมน]]<br>[[วุฒิณี ทองแก้ว]] <br> [[คริสติน่า ฮูน]] <br> [[ปรียากานต์ ใจกันทะ]]
|
* [[เซฟฟานี่ อาวะนิค]] ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดงสังกัด[[ช่อง 7]]
| [[มิสทีนไทยแลนด์ 2553 |2010]]
| [[ฮาน่า ลีวิส]]
| [[รัญดภา มันตะลัมพะ]] <br> [[ปราณวรินทร์ ปามี]] <br> [[วันทนีย์ ฟักแก้ว]] <br> [[กัญฐณา หล่อเจนจิรานนท์]]
|
* [[ฮาน่า ลีวิส]] ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดง สังกัด[[ช่อง 7]]
* [[รัญดภา มันตะลัมพะ]] ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดง สังกัด[[ช่อง 7]]
* [[ปราณวรินทร์ ปามี]] ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดง สังกัด[[ช่อง 7]]
* [[วันทนีย์ ฟักแก้ว]] ต่อมาได้เข้าประกวดประกวด [[มิยยูนิเวิร์สไทยแลนด์|มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2013]] (เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย) และเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย นางสาวเชียงใหม่ 2014 ต่อมาได้มาได้เข้าประกวด [[มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2557|มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2014]]
|-
| [[มิสทีนไทยแลนด์ 2554 |2011]]
| [[มุกดา นรินทร์รักษ์]]
| [[กมลวรรณ ศตรัตพะยูน]] <br> [[มาเรีย เฮิร์ชเลอร์]] <br>[[เบนาซิต เพียรรักษ์]] <br>[[อนิส สุวิทย์]]
|
* [[มุกดา นรินทร์รักษ์]] ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดงสังกัด[[ช่อง 7]]
* [[เบนาซิต เพียรรักษ์]] ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดงสังกัด[[ช่อง 7]]
* [[อนิส สุวิทย์]] ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดงสังกัด[[ช่องวัน]]
* [[มาเรีย เฮิร์ชเลอร์]] ได้เข้าร่วมประกวดในรายการ [[เดอะเฟซไทยแลนด์ ซีซัน 3|เดอะเฟซไทยแลนด์ ซีซั่น3]]
|-
| [[มิสทีนไทยแลนด์ 2555 |2012]]
| [[เทีย ลี่ ทวีพาณิชย์พันธุ์]]
| [[วิรากร คิ้วศุภกร]] <br>[[ธนพร ศรีวิราช]] <br>[[นุชนาถ ประสพศักดิ์]] <br>[[ปีย์วรา ผดุงสัตยวงศ์]]
|
* [[เทีย ลี่ ทวีพาณิชย์พันธุ์]] ได้ร่วมเข้าแข่งขัน [[เอเชีย เน็กซ์ ท็อป โมเดล]] ไซเคิลที่ 2ได้ตำแหน่งอันดับที่ 8 จากผู้เข้าแข่งขัน 16 คน และต่อมาได้ไปเข้าร่วมการแข่งขัน[[เดอะเฟซไทยแลนด์]]
| [[มิสทีนไทยแลนด์ 2556 |2013]]
| [[พรชดา เครือคช]] <ref>{{cite web|url=http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9560000136377 |title=สวย ใส วัยกระเตาะ "มะเหมี่ยว พรชดา" เจ้าของมงกุฎมิสทีนไทยแลนด์ |author=|work=manager.co.th|accessdate=25 October 2015}}</ref>
| [[ชลธิชา ชัยชิต]] <br> [[อิสรียา ชื่นชอบ]]<br> [[สิริพิม ตันสุวรรณรัตน์]]<br>[[ภัทรารวีย์ เบ้าสุวรรณ]]
|
* [[พรชดา เครือคช]] ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดง สังกัด[[ช่อง 7]]
| [[มิสทีนไทยแลนด์ 2557 |2014]]
| [[พัฒนิดา พุ่มชูแสง]] <ref>{{cite web|url=http://m.siamsport.co.th/news/detail/253279 |title=มาแร๊งส์!!"น้องมายส์"สาวใสนครปฐมซิว"มิสทีน ไทยแลนด์ 2014|author=|work=siamsport.co.th|accessdate=25 October 2015}}</ref>
| [[ชนนันท์ เลิศปัญญาพรชัย]] <br>[[รมิดา จีรนรภัทร]] <br>[[ภัครมัย ประชาสิริกุล]] <br>[[ไพรดา กำทอง]]
|
* [[รมิดา จีรนรภัทร]] ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดง สังกัด[[จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่]]
| [[มิสทีนไทยแลนด์ 2558 |2015]]
| [[วริศรา ศรีเพชร]] <ref>{{cite web|url=http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1445530046 |title=น้องครีม นักเรียนžสาววัย 15 คว้ามงกุฎมิสทีน พ่วงขวัญใจสื่อ |author=|work=khaosod.co.th|accessdate=25 October 2015}}</ref>
| [[บุศรินทร์ วงศ์ลีลนนท์]]<br>[[กานติมา ประเสริฐ]] <br>[[ธัญชนก หงษ์ทองคำ]] <br>[[ณัชญา กลัดชื่น]]
|
* [[บุศรินทร์ วงศ์ลีลนนท์]] ในปัจจุบันได้เป็นนักแสดง สังกัด[[ช่อง 7]]
 
|-
| [[มิสทีนไทยแลนด์ 2559 |2016]]
| [[เจนนิเฟอร์ โจนส์ (มิสทีนไทยแลนด์ 2559)|เจนนิเฟอร์ โจนส์]] <ref>{{cite web|url=http://www.missteenthailand.com/content.php?id=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C2016 |title=“เจนนี่” เจนนิเฟอร์ โจนส์ สาวใสมากความสามารถ คว้ามงกุฎ มิสทีน ไทยแลนด์ 2016 |author=|work=Miss Teen Thailand|accessdate=31 มกราคม พ.ศ. 2560}}</ref>
| [[มโนรส สิทธิไชย]] <br>[[เอมมี่ คิม ซอเยอร์]] <br>[[เจนนิเฟอร์ มาลิทส์]] <br>[[นาตาลี นอยเฮ้าส์]]
|
|}
ผู้ใช้นิรนาม