ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รักกันพัลวัน"

| 6
| 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
|
|-
| 7
| 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
|
|-
| 8
| 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
|
|-
| 9
| 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
|
|-
| 10
| 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
|
|-
| 11
| 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
|
|-
| 12
| 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
|
|-
ผู้ใช้นิรนาม