ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2"

 
==สวรรคต==
สูรยวรรมันทรงสมรสกับสตรีซึ่งไม่มีบันทึกนามเอาไว้ จารึกระบุว่า พระองค์วายพระชนม์สวรรคตในระหว่าง ค.ศ. 1145–50 ซึ่งน่าจะในระหว่างทำสงครามกับ[[ชาวจาม]]<ref name=Higham/>{{rp|120}} จากนั้น สูรยวรรมันทรงได้รับเฉลิมพระนามว่า "บรมวิษณุโลก"<ref name=Higham/>{{rp|118}}
 
สูรยวรรมันทรงสมรสกับสตรีซึ่งไม่มีบันทึกนามเอาไว้ จารึกระบุว่า พระองค์วายพระชนม์ในระหว่าง ค.ศ. 1145–50 ซึ่งน่าจะในระหว่างทำสงครามกับ[[ชาวจาม]]<ref name=Higham/>{{rp|120}} จากนั้น สูรยวรรมันทรงได้รับเฉลิมพระนามว่า "บรมวิษณุโลก"<ref name=Higham/>{{rp|118}}
 
เมื่อสิ้นพระองค์แล้ว เชื้อพระวงศ์ของพระองค์ คือ [[พระเจ้าธรณีนทรวรรมันที่ 2|ธรณีนทรวรรมันที่ 2]] (ធរណីន្ទ្រវរ្ម័នទី២ ''ธรณีนฺทฺรวรฺมันที ๒'') สืบราชสมบัติต่อ บ้านเมืองเขมรกลับสู่ความอ่อนแออีกครั้ง<ref name=Higham/>{{rp|120}}
ผู้ใช้นิรนาม