เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

Deleted incorrect image. It is NOT "great emblem of the Russian Armed Forces". It's great emblem of Apparatus (service personnel) of the Ministry of Defence of Russia.
| name = กองทัพแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
| native_name = Вооружё́нные Си́лы Росси́йской Федера́ции
| image = [[ไฟล์:Medium emblem of the Armed Forces of the Russian Federation (27.01.1997-present).svg|200px]]<br>[[ไฟล์:The Russian Federation Defence Ministry Apparatus Big Emblem.jpg|150px]]
| caption = ตราราชการของกองทัพสหพันธรัฐรัสเซีย
| image2 = [[ไฟล์:Banner of the Armed Forces of the Russian Federation (obverse).svg|150px]]
ผู้ใช้นิรนาม