ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิโลไบต์"

'''กิโลไบต์''' ({{lang-en|Kilobyte}}) ใช้ตัวย่อว่า kB มีค่าเท่ากับ 10,000 [[ไบต์]] (SI prefix) เช่น ถ้าพูดว่า คอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำ 100 กิโลไบต์ หมายความว่า มีเนื้อที่ในหน่วยความจำ 100,000 ไบต์ มีความจุประมาณ รูปถ่ายคุณภาพระดับกลาง
 
== อ้างอิงอิอิ ==
* [https://geeky.cafe/มาแก้ความเชื่อผิด-ๆ-กันดีกว่า-1-kb-ไม่ได้เท่ากับ-1024-bytes-c254c68d8840 มาแก้ความเชื่อผิด ๆ กันดีกว่า “1 kilobyte ไม่ได้เท่ากับ 1024 bytes”!!!]
* [http://www.thailibrary.in.th/2013/08/29/memory/ ความจุของหน่วยความจำ]
ผู้ใช้นิรนาม