ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แรกนาขวัญ"

* พ.ศ. 2560 ตรงกับ ศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม (แรม 2 ค่ำเดือน 6)<ref>สำนักพระราชวัง. (การสอบถามทางโทรศัพท์) 23 ธันวาคม 2559</ref>
* พ.ศ. 2561 ตรงกับ จันทร์ที่ 14 พฤษภาคม (แรม 15 ค่ำเดือน 6)
* พ.ศ. 2562 ตรงกับ จันทร์ที่ 13 พฤษภาคม (ขึ้น 10 ค่ำเดือน 6)
* พ.ศ. 2563 ตรงกับ ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม (แรม 3 ค่ำเดือน 6)
* พ.ศ. 2564 ตรงกับ พุธที่ 12 พฤษภาคม (ขึ้น 2 ค่ำเดือน 7)
* พ.ศ. 2565 ตรงกับ จันทร์ที่ 9 พฤษภาคม (ขึ้น 10 ค่ำเดือน 6)
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม