ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"

 
===พระราชพิธีเชิญพระบรมโกศออกพระเมรุมาศ===
[[ไฟล์:Royal urn of King Bhumibol Adulyadej in the first procession of the royal cremation ceremony.jpg|thumb|320x320px|ริ้วขบวนที่ 1 อัญเชิญพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เลียบพระบรมมหาราชวังไปยังหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม]]
{{multiple image
[[ไฟล์:The second procession of the King Bhumibol Adulyadej's royal cremation ceremony.jpg|right|thumb|320x320px|ริ้วขบวนที่ 2 เชิญ[[พระมหาพิชัยราชรถ]]ทรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคลื่อนจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ไปยังมณฑลพระราชพิธี[[ท้องสนามหลวง]]]]
| align = right
[[ไฟล์:The third procession of the King Bhumibol Adulyadej's royal cremation ceremony.jpg|thumb|320x320px|ริ้วขบวนที่ 3 อัญเชิญพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง[[ราชรถปืนใหญ่]] เวียนรอบพระเมรุโดยอุตราวัฎ 3 รอบ]]
| direction = vertical
| width = 300
| header = ริ้วขบวนต่างๆ ใน[[พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]]
| image1 = Royal urn of King Bhumibol Adulyadej in the first procession of the royal cremation ceremony.jpg
| alt1 =
| caption1 = ริ้วขบวนที่ 1 เชิญ[[พระโกศทองใหญ่]]โดยพระยานมาศสามลำคานจาก[[พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท]] ขึ้นประดิษฐานในบุษบก[[พระมหาพิชัยราชรถ]]
| image2 = ริ้วขบวนที่ 2.png
| alt2 =
| caption2 = ริ้วขบวนที่ 2 เชิญ[[พระโกศทองใหญ่]]ขึ้นประดิษฐานในบุษบก[[พระมหาพิชัยราชรถ]] เข้าสู่[[พระเมรุมาศ]] มณฑลพิธี[[ท้องสนามหลวง]]
| image3 = ริ้วขบวนที่ 3.png
| alt3 =
| caption3 = ริ้วขบวนที่ 3 เชิญ[[พระโกศทองใหญ่]]ลงจาก[[พระมหาพิชัยราชรถ]] ประดิษฐาน[[พระโกศทองใหญ่]]บน[[ราชรถปืนใหญ่]]
| image4 = ริ้วขบวนที่ 4.png
| alt4 =
| caption4 = ริ้วขบวนที่ 4 เชิญพระโกศ[[กระดูก|พระบรมอัฐิ]]ขึ้นประดิษฐานในบุษบก[[พระที่นั่งราเชนทรยาน]] และเชิญ[[เถ้ากระดูก|พระบรมราชสรีรางคาร]]ขึ้นประดิษฐานใน[[พระที่นั่งราเชนทรยานน้อย]]จาก[[พระเมรุมาศ]]เข้าสู่[[พระบรมมหาราชวัง]]
| image5 = ริ้วขบวนที่ 5.png
| alt5 =
| caption5 = ริ้วขบวนที่ 5 เชิญพระโกศ[[กระดูก|พระบรมอัฐิ]]โดย[[พระที่นั่งราเชนทรยาน]]ไปประดิษฐาน[[พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท]]
| image6 = ริ้วขบวนที่ 6.png
| alt6 =
| caption6 = ริ้วขบวนที่ 6 ขบวนกองทหารม้า เชิญ[[เถ้ากระดูก|พระบรมราชสรีรางคาร]]ทั้งหมดจาก[[พระศรีรัตนเจดีย์]] [[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]] โดยรถยนต์พระที่นั่ง ออกจาก[[พระบรมมหาราชวัง]]ไปบรรจุ ณ [[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]] และ[[วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร]]
}}
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 07:24 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระบรมโกศออกพระเมรุมาศ ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมศพและเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวาร ทรงทอดผ้าไตร ก่อนอัญเชิญพระบรมโกศพระราชาคณะ 30 รูป สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลื้องพระโกศทองใหญ่เชิญพระลอง ลงจากพระแท่นสุวรรณเบญจดลไปประดิษฐานที่พระยานมาศสามลําคาน ที่ ประตูกําแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯตามไปส่งที่ชาลาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท มุขเหนือ อัญเชิญพระบรมโกศด้วย พระยานมาศสามลําคานออกจากพระบรมมหาราชวัง ถวายนพปฎลมหาเศวตฉัตรคันดาลกางกั้น แล้วยาตราขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปยังพระมหาพิชัยราชรถ หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 
3,477

การแก้ไข