ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มิสเอ"

| {{Flag|จีน}}
| ศิลปินเดี่ยว นักแสดง
|-
| มิน (ศิลปิน)|อีมินยอง
| มิน
| Min
| 민
| {{วันเกิดและอายุ|2534|6|21}}
| นักเต้นหลัก นักร้องนำ
| {{Flag|เกาหลีใต้}}
| นักแสดง
|-
| แพ ซู-จี
| นักแสดง ศิลปินเดี่ยว
| BANANA PLAN
|-
| มิน (ศิลปิน)|อีมินยอง
| มิน
| Min
| 민
| {{วันเกิดและอายุ|2534|6|21}}
| {{Flag|เกาหลีใต้}}
| 2010
| 2017
| นักแสดง
| -
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม