ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องกลอย่างง่าย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
บรรทัด 13:
[[หมวดหมู่:เครื่องมือ]]
[[หมวดหมู่:วิศวกรรมเครื่องกล]]
{{โครงเทคโนโลยี}}จุฬาวัน
ผู้ใช้นิรนาม