ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องกลอย่างง่าย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''เครื่องกลอย่างง่าย''' หรือเครื่องผ่อนแรง ในทาง[[ฟิสิกส์]] เป็นอุปกรณ์ที่ใช้[[แรง]]เพียงอย่างเดียวในการทำงาน เมื่อแรงหนึ่งมากระทำกับวัตถุทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายที่ของวัตถุ โดยแรงที่กระทำผ่านทางระบบจะใช้แรงน้อยกว่าแรงที่กระทำโดยตรง โดยอัตราส่วนระหว่างแรงทั้งสองนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบเชิงกล คิมูจิอิไตยๆอ๊าๆ อิคึๆ แรงอีกๆใกล้แล้วๆอ่าส์ๆ
 
เครื่องกลอย่างง่ายทั้งหกชนิด โดยมีสัญลักษณ์แสดงถึงรูปร่างของเครื่องกลนั้น ได้แก่
ผู้ใช้นิรนาม