ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดชวากลาง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| demographics_type1 = Demographics
| demographics1_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| demographics1_title1 = [[กลุ่มชาติพันธุ์]]
| demographics1_title1 = [[Ethnic groups]]
| timezone1 = ICT
| utc_offset1 = +7
| leader_name2 = [[Heru Sudjatmoko|Heru Sudjatmoko]]
| elevation_max_m = 3428
| demographics1_info1demographics1_info1 = [[Javanese people|Javaneseชาวชวา]] (98%), [[Sundanese people|Sundanese]] (1%), [[Chinese Indonesian|Chinese]] (1%)
| demographics1_title2 = [[ศาสนา]]
| demographics1_info2 = [[ซุนนี]] 95.74%, [[โปรเตสแตนต์]] 4.95%, [[ศาสนาฮินดู]] 0.05%, [[เถรวาท]] 0.22%, [[ลัทธิขงจื๊อ]] 0.03%, [[โรมันคาทอลิก]] (n/a) and [[Kejawen]] (n/a)
64

การแก้ไข