ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
{{การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์}}
'''การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์''' หรือ '''การจำแนกชั้นทางชีววิทยา''' ({{lang-en|Taxonomy}})) หมายถึงการจัดกลุ่มและหมวดหมู่[[สปีชีส์]]ของ[[สิ่งมีชีวิต]] ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่สูญพันธุ์ไปแล้ว การจำแนกในยุคปัจจุบันอาศัยรากฐานจากระบบการจำแนกของ [[คาโรลัส ลินเนียส]] นักพฤกษศาสตร์ผู้จัดกลุ่มสปีชีส์ต่าง ๆ โดยดูจากลักษณะเฉพาะทางกายภาพ การจัดกลุ่มแบบนี้ได้มีการปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับหลัก[[ชาลส์ ดาร์วิน|ดาร์วิน]] ส่วนมากเป็นผลมาจากการศึกษา[[อนุกรมวิธาน]]ระดับ[[โมเลกุล]]ด้วยการวิเคราะห์[[จีโนม]] ในการแบ่งอย่างกว้างๆจะแบ่งได้ 2 ระดับ คือ ลำดับขั้นสูง และ ลำดับขั้นต่ำ
 
== ลำดับขั้นสูง ==
1,631

การแก้ไข