ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

แก้ไขคำพิมตก
(แก้ไขคำพิมตก)
| ร่างพระราชบัญญัติ [[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]] พ.ศ. ... || || || || || {{อยู่}}
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี]] พ.ศ. ... || || {{อยู่}} || ||
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม