ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนางตารา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ตำนานทางพุทธศาสนา[[มหายาน]]กล่าวว่าพระนางตาราเกิดจากน้ำตาของ[[พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์]] เมื่อมองเห็นว่าสัตว์โลกมีแต่ความทุกข์ เมื่อน้ำตาของพระองค์ไหลลงมาจนกลายเป็น[[ทะเลสาบ]] จึงเกิดดอกบัวขึ้น และในดอกบัวนั้นมีพระนางตาราสถิตย์อยู่ ตำนานบางฉบับกล่าวว่า พระนางตาราเกิดจากรังสีธรรมของ[[พระอมิตาภะพุทธะ]]
 
รูปลักษณ์ดั้งเดิมของพระนางตารามี 2 แบบ คือพระนางตาราเขียวมีผู้นับถือมากในทิเบต และพระนางตาราขาวมีผู้นับถือมากในมองโกเลีย เมื่อแนวคิดเกี่ยวกับการบูชาพระนางตาราพัฒนาขึ้น จึงมีการสร้างภาคโกรธและภาคดุขึ้นมาหลายแบบ เช่น พระนางตาราน้ำเงิน อุครตารา เอกชฎะ ภาคเอกชฎะนี้เป็นภาคดุที่แพร่หลายที่สุด กายสีน้ำเงิน มี[[ตาที่สาม]]บนหน้าผาก ตกแต่งร่างกายด้วยงูและพวงมาลัยศีรษะคน เหยียบอยู่บนร่างของคนตาย นอกจากนี้ยังมีการสร้างพระนางตาราในภาคที่เป็นเทพแห่งความรักหรือเทพแห่งการรักษาโรคอีกด้วย
=== พระนางตาราปางต่างๆ ===
<gallery>
* พระนางตาราเขียว หรือพระศยามตารา ทรงชุดเขียวล้วน ถือดอกบัวตูมสีน้ำเงิน ออกโปรดสรรพสัตว์ในเวลากลางคืน
* พระนางตาราแดง ทรงสีแดงทับทิม หมายถึงความปรารถนาของสรรพสัตว์ที่จะหลุดพ้นจาก[[สังสารวัฏ]] ประทับบนพระอาทิตย์
* พระนางตาราดำ ทรงสีดำ หมายถึง[[สุญญตา]] ซึ่งเป็นความสามารถในการข้ามพ้น[[อวิชชา]] ความเห็นผิดต่างๆ
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม