ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยามักการ"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
'''ส๎นม''' (ถ้าไม่ใส่ยามักการจะอ่านว่า สะ-นม)
 
'''จ๎วัก''' (ที่เขียนว่า จ๎วัก นั้น เพราะว่าเราจะมองว่าพยัญชนะกลุ่มนี้ ถือเป็นพยัญชนะอักษร สูง กลาง ต่ำ ตามพยัญชนะตัวหน้า ถ้าคำๆนี้ไม่ใส่ยามักการ จะอ่านว่า จะ-วัก แต่มันอ่านว่า จะ-หวัก จึงต้องใส่ยามักการเพื่อให้เสียงสระของพยางค์เป็นตามเสียงตัวพยัญชนะหน้า)
 
อ่านว่า จะ-วัก แต่มันอ่านว่า จะ-หวัก จึงต้องใส่ยามักการเพื่อให้เสียงสระของพยางค์เป็นตามเสียงตัวพยัญชนะหน้า)
 
'''เก๎ษียณ''' (ถ้าไม่ใส่ยามักการจะอ่านว่า เก-สี-ยน)
1,631

การแก้ไข